OK - тіло душа та їхнє спасіння

тіло душа та їхнє спасіння

Апріорі, Kyjev, 2021

V ukrajinském nakladatelství Апріорі vychází další překlad knihy Stanislava Komárka. Tentokrát se jedná o knihu Tělo, duše a jejich spasení, kterou v České republice vydalo nakladatelství Academia.

Knihu v ukrajinském vydání je možné zakoupit zde.

 

 

 

 

OK - Darwin, Wilson, Portmann, Lorenz: Obraz člověka v dílech biologů

Darwin, Wilson, Portmann, Lorenz - obraz člověka v dílech biologů

Academia, Praha 2021, 193 stran.

Co soudili význační biologové 19. a 20. století o člověku, jeho původu, evoluci, ontogenezi, povaze, co o původu kultury? Má člověk vůbec něco jako „přirozenost“ a jak ji definovat? Je ve srovnání s jinými živočišnými druhy „přirozeností člověka nepřirozenost“? Jak proběhla ona tajemná hominizace na předělu mezi „typickými“ primáty a člověkem, zejména vývoj řeči, po němž sotva zůstane jaký fosilní záznam? Jaký podíl na vzniku člověka má přírodní a jaký pohlavní výběr? Proč k podobné transformaci živočišného druhu v kulturní došlo v dějinách jen jednou? Jak se liší „kultury“ jiných druhů od naší lidské? Proč nás tohle všechno zajímá a proč nás to vlastně zajímat má? Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět předkládaná kniha esejů.

(Text nakladatelství Academia)

Knihu můžete koupit zde.

 

OK - Evropa na rozcestí (ukrajinské vydání)

Європа на роздоріжжі

Апріорі, Kyjev, 2020.

V ukrajinském nakladatelství Апріорі vychází další překlad knihy Stanislava Komárka. Tentokrát se jedná o knihu Evropa na  rozcestí, s níž se mohli čtenáři poprvé seznámit v roce 2015 (vydalo nakladatelství Academia).

Knihu v ukrajinském vydání je možné kooupit zde.

 

 

 

 

 

OK Města a městečka (memoáry)

Města a městečka 1+2 díl

Academia, Praha 2019, 552 stran.

První díl memoárů Stanislava Komárka zahrnuje nejen jeho vlastní vzpomínky na jihočeská městečka Kardašovu Řečici a Jindřichův Hradec v šedesátých a sedmdesátých letech dvacátého století, ale podle vypravování svých prarodičů popisuje i poměry na jihočeském venkově počínaje počátkem dvacátého století: tradiční zemědělství, chov dobytka a využívání lesů a rybníků, lokální lidové znalosti živočichů a rostlin, tradiční rozdělení rolí v rodině i názory na místo a úkoly dětí, místní folklór, stravovací zvyklosti, lidovou medicínu a průběh církevního roku. Líčí, jak se tato tradice přes otřesy obou válek a komunistického puče přetransformovala v soubor zvyklostí komunistických, hledajících...

Druhý díl memoárů Stanislava Komárka líčí autorovo studium biologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze na přelomu 70. a 80. let dvacátého století, tento dnes už zcela zmizelý svět tehdejší univerzity i normalizačního velkoměsta. Následně popisuje autor svou emigraci do Rakouska (1983) s jejími někdy vzrušujícími peripetiemi, život emigranta a české emigrační komunity v této zemi, své cesty po světě a nadšení z vypuknutí revoluce roku 1989 v Československu, jakož i svůj návrat zpět na Přírodovědeckou fakultu v roce 1990 a zakládání Katedry filosofie a dějin přírodních věd spolu se Zdeňkem Neubauerem. Líčí nezapomenutelnou a pohnutou atmosféru „zlatých devadesátek“ v Praze, období, jehož detaily je už obtížno uvěřit i přímým účastníkům a spolutvůrcům – jak vůbec mohlo proběhnout tak zásadní přestrukturování ekonomické, organizační i ideové? Memoáry končí rokem 2000, kdy prudké změny pozvolna ustávají a nastává dlouhá, klidná a poněkud monotónní perioda, na jejíž zhodnocení je dosud brzy...

(Zkrácený text nakladatelství Academia)

Knihu můžete koupit zde.

 

 

OK Чоловік як еволюційна інновація?

Чоловік як еволюційна інновація?

Апріорі, Kyjev 2018, 432 stran.

S knihou Muž jako evoluční inovace se mohli čeští čtenáři seznámit už v roce 2013. Nyní vychází rovněž v ukrajinské jazykové mutaci.

Knihu můžete koupit zde.

 

 

OK Stručné dějiny biologie

Stručné dějiny biologie

Academia, Praha 2017, 157 stran.

Kniha, která zahrnuje dějiny biologie od prvopočátků do objevení struktury DNA (1953), může svou stručností a přehledností zaujmout nejen biology z profese, ale i všechny zainteresované laiky z řad vzdělanějšího čtenářstva. Text je doprovázen množstvím dobových ilustrací, přibližujících ducha a atmosféru tehdejších výzkumů a vzdělanosti a navázání biologického myšlení na dobové myšlenkové proudy. Proč se vlastně o dějiny biologie (a jakéhokoliv jiného oboru) zajímat? Jak začínala systematika, paleontologie, jak se profilovaly jednotlivé národní školy v biologii? Jak se objevilo evoluční myšlení? Jak začínala genetika, mikrobiologie, etologie?

(Zkrácený text nakladatelství Academia)

Knihu můžete koupit zde.

 

OK - Rozmanitosti z historie Království českého

Rozmanitosti z historie Království českého

Academia, Praha 2017, 614 stran.

Jak se díval barokní učenec na přírodu, jak se liší Čechy na počátku baroka od těch dnešních a obstojí tehdejší přírodovědné poznatky ve světle moderní vědy? Odpovědi na tyto otázky může čtenář hledat v první knize Rozmanitostí z historie Království českého, která vůbec poprvé vychází jak s původním latinským textem, tak i s úplným českým překladem a odborným komentářem. Český barokní autor a jezuita Bohuslav Balbín (1621−1688), veřejnosti známý spíše jako dějepisec a obhájce českého jazyka, v tomto spisu poutavě líčí polohu Čech, jejich povrch, vodní toky, léčivé prameny, nerostné bohatství, nejrůznější kuriozity, ale také rostliny a živočichy. Dílo je cenné také tím, že jeho autor nečerpal pouze z dostupné literatury, nýbrž i z dobového vyprávění a často i z vlastních pozorování.

(Text nakladatelství Academia)

Přeložil Jiří A. Čepelák a edičně připravil Stanislav Komárek. 

Knihu můžete koupit zde.

 

Mimikry a příbuzné jevy

Mimikry a příbuzné jevy

Academia, Praha 2016, 368 stran.

Kniha zachycuje celou šíři jevů v rámci adaptivních zbarvení v přírodě: krypse, aposematismu i různých typů mimézí i historii jejich poznávání za posledních dvě stě let. Jak ovlivnil darwinovský obrat interpretaci vnějšího vzhledu živých organismů? Proč bylo nutno postulovat pohlavní výběr? Jak se vynořily koncepce různých typů mimézí (batesovské, müllerovské, peckhamovské, wasmannovské, parciální atd.). Jak je to s živočišnými kresbami? Jak interpretovali vnější vzhled živočichů Portmann, Hingston a jejich následovníci? (Text nakladatelství Academia)

Knihu můžete koupit zde.

 

OK_Telo_duse_a_jejich_spaseni

Tělo, duše a jejich spasení

Academia, Praha 2015, 208 stran.

Spasit duši, jako chtěla středověká církev, nebo spasit tělo, jak doufá současná medicína? Jak je to vlastně s naším vztahem ke smrtelnosti? Jak se historicky vyvíjela koncepce duality duše a těla? Proč má psychosomatické pojetí v medicíně takovou obtíž se prosadit, ač by bylo mnohem levnější než technicistní medicína? Jak se psychosomatické myšlení ve starověku i novověku vlastně vyvíjelo? Co je patologické a co normální? Je nemoc opravdu to, co nechceme, nebo představuje také sociální kapitál, pro nemocné i pro lékaře? Kam se ubírá medicínské péče? A ještě víc se dozvíte v nové knize Stanislava Komárka. (Text nakladatelství Academia)

Knihu můžete koupit zde.

 

OK_Evropa_na_rozcesti

Evropa na rozcestí

Academia, Praha 2015, 400 stran.

To, co bývá zvykem chápat jako krizi ekonomickou, respektive finanční, je ve skutečnosti celkovou krizí západních společností. Co je vlastně žitým náboženstvím dneška – ekonomie a vzývání Růstu? Neleží jedna z obtíží dneška v potlačené religiozitě? Krize není víc než konec jedné dějinné epochy a začátek jiné. Jak se projevuje současný individualismus a k čemu spěje? Je stát největším dobrem nebo základním prokletím? Je náš osud nějak podobný osudu domácích zvířat, chovaných jako hýčkaní mazlíčkové i brutálně využívaný živý „materiál“? Lze se z chodu dějin poučit, jak historický proces vlastně vzniká? Jak by mohla Evropa vypadat za několik dekád? (Text nakladatelství Academia)

Knihu můžete koupit zde.

 

OK Muž jako evoluční inovace

Muž jako evoluční inovace

Academia, Praha 2013, 264 stran.

Jaké jsou etologie a životní strategie příslušníků mužského pohlaví u lidí i v živočišné říši? Jak vlastně fungují mužské society a co je jejich emocionálním tmelem? Nadchází v západní společnosti soumrak tradiční maskulinity a kam se vlastně stáhla či v co se proměnila? Jak se změnil stát, kdysi drsný a k obětem vyzývající Vaterland, ve všeobjímavě pečující Mutterland? Nejeví se islámský svět jako ohrožující hlavně proto, že v něm tato proměna neproběhla? Směřuje západní svět k pozvolnému „vyvanutí“ a „ublahobytnění“, souvisejícímu se stále nižší produkcí potomstva? Jak moc jsou rozdíly mezi pohlavími dané dědičně a v jakém rozsahu kulturně, nedochází vlastně paralelně s „krizí maskulinity“ i ke „krizi femininity“? (Text nakladatelství Academia)

Knihu můžete koupit zde.

 

OK Ochlupení bližní

Ochlupení bližní

Academia, Praha 2012, 2. vydání, 264 stran.

Kniha pojednává různé aspekty vztahů lidí a zvířat v evropských i mimoevropských kulturních kontextech, téma, které se celosvětově tlačí do centra pozornosti. Je zde zohledněno naše subjektivní vnímání živých tvorů, lov, úloha zvířat jako obětí, domestikační procesy a fenomén chovatelství, ochrana zvířat a ochrana druhů, užití zvířat v medicínských výzkumech a jako modelu pro chování a fungování lidí a další jednotlivé facie vztahu člověk–zvíře. Jsou zvířata divé bestie, ochlupení bližní či bezduché automaty? (Text nakladatelství Academia)

Knihu můžete koupit zde.