Svět patří nám, starcům!

Každá doba má své fráze, ta naše oplývá oněmi o "aktviním stáří"

Není jistě pochyb, že průměrná doba dožití se za poslední dekády velmi změnila a svět, počínaje západními zeměmi, stárne, včetně jeho vládnoucí vrstvy. U nás ve střední Evropě jako bychom v tomto činili určitou výjimku z pravidla v porovnání s jeho zbytkem. Dva nejmocnější muži Ameriky, kteří budou opět soutěžit o prezidentské křeslo, se blíží osmdesátce, či ji už překročili. Je jistě zajímavá otázka, zda lidé, jejichž dětství spadá do čtyřicátých a mládí do padesátých let 20. století, mohou i s početným štábem správně porozumět dvacátým létům jednadvacátého století (Joe Biden byl senátorem už v dobách, kdy jsem býval gymnazistou s patkou do čela). I vůdcové jiných klíčových států jsou zhruba z této věkové kategorie: Čína (70), Rusko (70), Indie (72), Turecko (69).

Celý text si můžete stáhnout zde:

Svět patří nám, starcům (esej pro Echo)