Zamyšlení nad Masarykem

Nedávno jsem přečetl všechny díly Masarykova spisu Rusko a Evropa, tedy jeho českého překladu (originál je německý). Po více než sto letech je to prapodivné čtení. Masaryk byl nepochybně muž učený, pilný a intelektuálně poctivý, ale v něčem jde z jeho způsobu myšlení hrůza. Na jedné straně přečetl v ruském originále téměř všechno ruské společenskovědné písemnictví a převážnou část vážnější beletrie (obé na Rusi dosti úzce souvisí), což je přímo titánská práce. Na druhé straně vlastně už dopředu ví, jak se na Rusko dívat – jako na primitivní, v zásadě raně středověký stát (alespoň myšlením a fungováním svých mas, vybavený ovšem kanóny a telegrafem), který nikdy neprodělal ani renesanci, ani reformaci, ani skutečné osvícenství a který se úzká vrstva domácích „západníků“ marně snaží přilepit k Evropě v opravdovém slova smyslu (to jsme my). Tuto tezi se pak snaží dokládat na obrovském materiálu, tu přiléhavě, tu méně – jeden jeho postřeh mne skutečně zaujal: že ruský ateismus, pokud propukne, je (či tehdy býval) tak divoký a vášnivý proto, že je napájen ze stejného emočního zdroje, jako religiozita řekněme desátého století. Mnohem děsivější je jiný aspekt Masarykova uvažování, v němž se ale shodoval s moderními (nikoli postmoderními) mysliteli obecně: že totiž pokud není ve filosofických tezích žádná logická chyba, lze je bez obav aplikovat v praxi, neboť z nich poplynou i správné výsledky (podle výrokové logiky z pravdivého výroku plyne pravda, z nepravdivého cokoliv). Ó svatá prostoto! Právě na toto „dojel“ v praxi marxismus. Dnes by už nikdo nevěřil tomu, že praktické uplatnění nějaké teze nemusíme testovat a stačí, že v ní není žádná myšlenková chyba... Lidstvo do určité míry opustila závratná pýcha z vlastního rozumu, kterým lze skutečnost bezezbytku chytit do pasti ze slov a matematickýh symbolů (u matematických modelů tato pověra dosud poněkud přetrvává, zejména mezi environmentalisty, epidemiology a poněkud ještě i ekonomy). Profesoři filosofie už dnes nejsou ti, kdo se domnívají koukat do karet Bohu Všemohoucímu...

2020