Profilové foto (malé)

Stanislav Komárek

Narozen (1958). Biolog, filosof a spisovatel, profesor oboru Filosofie a dějiny přírodních věd na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, předseda oborové rady doktorského studia téhož oboru.

Autor asi dvaceti knih odborných či esejistických a tří románů, občasný přispěvatel novin a časopisů.

Po studiu biologie (ukončeno 1982) v emigraci v Rakousku (1983-1990), od roku 1990 působí na Katedře filosofie PřF UK.

Držitel Ceny Toma Stopparda za esejistiku (2006).

 

Aktuality

4. 10. 2016

Zveme vás na křest knih Země spatřené a Mimikry a příbuzné jevy

3. 10. 2016

Aktualizován rozvrh na zimní semestr 2016/2017

6.7.2016

0dešel přední český filosof a biolog Zdeněk Neubauer, nekrolog si můžete přečíst na stránkách Lidových novin, zde.

1. 12. 2015
Vyšla nová kniha: Evropa na rozcestí